VVE’S EN VASTGOEDBEHEERDERS | ONDERHOUD EN BEHEER

Het wordt nogal eens onderschat, maar het onderhouden van groenvoorzieningen en verhardingen in en rondom uw vastgoed is werk voor specialisten. Het is de manier om de kwaliteit van uw locatie te verhogen. Wij bieden een totaalaanbod waarin wij door een efficiënte benadering en vooruitziende blik een goede balans tussen kwaliteit en kosten weten te behalen.

Onderhoud is maatwerk in frequentie én budget. Wij zetten onze expertise graag in om te komen tot de best mogelijke aanpak. Zo kunnen wij op contractuele basis of op afroep het onderhoud jaarlijks, maandelijks of wekelijks voor u verzorgen. Ook voor seizoensgebonden of incidentele werkzaamheden kunt u bij ons terecht.

Snoei- & maaiwerken: Efficiënt én met de juiste kennis snoeien van kleine of grootschalige beplanting of het maaien van gras, is de manier om uw groenvoorzieningen langdurig verzorgd en in een gezonde status te houden.
Onze efficiënte werkwijze en veiligheidsvoorschriften dragen er tevens aan bij dat overlast geminimaliseerd wordt en veiligheid nooit in het gedrang komt.

Boombeheer & -verzorging: Het beheren en verzorgen van bomen is een vak apart en dient op een verantwoord en veilige manier plaats te vinden. Door de inzet van onder andere gediplomeerde Treeworkers kunnen wij uw bomen veilig en snel snoeien of vellen.

Onkruidbeheersing: Het beheersen van onkruid is veelal een noodzakelijk kwaad. Een onkruidvrije verharding voorkomt immers ongevallen en verlengt tevens de levensduur van de verharding. Ook het beperken van onkruidgroei in groenvoorzieningen voorkomt naast een onverzorgde uitstraling een negatieve aantasting van uw groenvoorzieningen.
De methodieken om onkruid tegen te gaan zijn de laatste jaren enorm verandert. Zo kunnen wij uw verhardingen en groenvoorzieningen veelal met ecologisch verantwoorde producten of milieuvriendelijkere technieken onkruid vrijmaken.

Reiniging: Vervuiling van verhardingen en objecten kan knap lastig zijn. Het werkt niet alleen ontsierend het kan eveneens gevaarlijke situaties voor uw medewerkers en bezoekers opleveren. Frequent of ad hoc reiniging voorkomt ergernis en draagt bij aan een werkbare en veilige omgeving.

Gladheidsbestrijding: Wanneer de winter zijn intrede doet, staan wij paraat om paden en parkeerplaatsen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit doen we preventief door het strooien van zout of bij hevige sneeuwval actief door de inzet van sneeuwschuivers.

Snoei- en maaiwerk-zaamheden

Boombeheer
en verzorging

Onkruid-
beheersing

Reiniging

Gladheids-
bestrijding

Voor een vrijblijvende kennismaking komen wij graag bij u langs. Natuurlijk ook ‘s avonds.
Laat het ons weten via info@btagroen.nl of 06 10 09 60 08.