VVE’S EN VASTGOEDBEHEERDERS | AANLEG & REALISATIE

Het inrichten van de ruimte rondom uw vastgoed is een vak apart; de manier waarop én hoe het wordt aangelegd bepaalt immers de totale kwaliteit en de uiteindelijke onderhoudskosten. De inzet van de juiste vakmensen op de juiste plaats is dan ook een van de manieren om de realisatie te doen laten slagen.

Door onze ‘turn-key-aanpak’ en eigen vakmensen bent u ervan verzekerd dat de aanleg van de buitenruimte op een efficiënte en zorgvuldige manier plaatsvindt; uiteindelijk een absolute waardevermeerdering van uw vastgoed.

Bestrating & verhardingen: Parkeerterreinen, looppaden, toegangswegen van vrijwel elke omvang kunnen wij van diverse materialen aanleggen. Passende bij de doeleinde, dagelijkse belasting én budget.

Grondkeringen: Het overbruggen van hoogteverschillen; soms een absolute must om grondverschuiving te voorkomen maar veelal ook een methode om oppervlakte te creëren. Het plaatsen van grondkering is een specialistisch werk waarin wij hedendaagse als ambachtelijke technieken beheersen.

(Regen)waterbuffers, bassins & vijvers: Het opvangen en geleidelijk afvoeren van grote hoeveelheden (regen)water speelt een steeds grotere rol in het huidige klimaat. Maar ook vanuit ecologisch oogpunt én fiscaal gezien is het opvangen van (regen)water zeer interessant.

Inrichtingselementen: Functionele en duurzame elementen, waar iedereen veilig en prettig gebruik van kan maken, passende bij uw locatie. Wij leveren én plaatsen diverse kwaliteitsproducten zoals zitmeubilair, veiligheidsvoorzieningen of stallingen passende bij het gebruik en locatie.

Omheiningen: Een solide afscherming van uw bedrijf ter beveiliging, afbakening of juist in het belang van de veiligheid. De mogelijkheden zijn divers, maar altijd passend bij uw locatie en specifieke vereisten.

Groenvoorzieningen: De aanplant van bomen en planten, de aanleg van gazons en grasvelden in en rondom uw bedrijf is alles bepalend in de totale uitstraling. Onze kennis van groeiplaats en plantmateriaal zetten wij dan ook graag in het behalen van het gewenste groene-resultaat en niet geheel onbelangrijk om grip te houden op de uiteindelijke onderhouds- en beheerskosten.

Bestratingen
en
verhardingen

Groenvoor-
zieningen

Grond-
keringen

(Regen)water-
opvang en
-afvoer

Inrichtings-
elementen

(Regen)water-buffers

Omheiningen
en afraster-
ingen

Voor een vrijblijvende kennismaking komen wij graag bij u langs. Natuurlijk ook ‘s avonds.
Laat het ons weten via info@btagroen.nl of 06 10 09 60 08.