KANTOOR- EN BEDRIJFSTUINEN | ONDERHOUD EN BEHEER

Een aangename buitenruimte, is net als uw receptie, het visitekaartje van uw bedrijf. Ons professioneel onderhoud en beheer zorgt er voor dat uw bedrijfsterrein en –tuin de gewenste uitstraling blijft behouden. Samen bepalen we de meest effectieve dienstverlening waardoor kwaliteit en kosten in balans blijven.

Onderhoud is maatwerk in frequentie én budget. Wij zetten onze expertise graag in om te komen tot de best mogelijke aanpak. Zo kunnen wij op contractuele basis of op afroep het onderhoud jaarlijks, maandelijks of wekelijks voor u verzorgen. Ook voor seizoensgebonden of incidentele werkzaamheden kunt u bij ons terecht. Hieronder onze mogelijkheden:

Snoei- & maaiwerken: Efficiënt én met de juiste kennis snoeien van kleine of grootschalige beplanting of het maaien van gras, is de manier om uw groenvoorzieningen langdurig verzorgd en in een gezonde status te houden.
Onze efficiënte werkwijze en veiligheidsvoorschriften dragen er tevens aan bij dat overlast geminimaliseerd wordt en veiligheid nooit in het gedrang komt.

Boombeheer & -verzorging: Het beheren en verzorgen van bomen is een vak apart en dient op een verantwoord en veilige manier plaats te vinden. Door de inzet van onder andere gediplomeerde Treeworkers kunnen wij uw bomen veilig en snel snoeien of vellen.

Onkruidbeheersing: Het beheersen van onkruid is veelal een noodzakelijk kwaad. Een onkruidvrije verharding voorkomt immers ongevallen en verlengt tevens de levensduur van de verharding. Ook het beperken van onkruidgroei in groenvoorzieningen voorkomt naast een onverzorgde uitstraling een negatieve aantasting van uw groenvoorzieningen.
De methodieken om onkruid tegen te gaan zijn de laatste jaren enorm verandert. Zo kunnen wij uw verhardingen en groenvoorzieningen veelal met ecologisch verantwoorde producten of milieuvriendelijkere technieken onkruid vrijmaken.

Reiniging: Vervuiling van verhardingen en objecten kan knap lastig zijn. Het werkt niet alleen ontsierend het kan eveneens gevaarlijke situaties voor uw medewerkers en bezoekers opleveren. Frequent of ad hoc reiniging voorkomt ergernis en draagt bij aan een werkbare en veilige omgeving.

Gladheidsbestrijding: Wanneer de winter zijn intrede doet, staan wij paraat om paden en parkeerplaatsen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit doen we preventief door het strooien van zout of bij hevige sneeuwval actief door de inzet van sneeuwschuivers.

Snoei- en maaiwerk-zaamheden

Boombeheer
en verzorging

Onkruid-
beheersing

Reiniging

Gladheids-
bestrijding

Voor een vrijblijvende kennismaking komen wij graag bij u langs. Natuurlijk ook ‘s avonds.
Laat het ons weten via info@btagroen.nl of 06 10 09 60 08.