KANTOOR- EN BEDRIJFSTUINEN | AANLEG & REALISATIE

De aanleg of herinrichting van uw zakelijke buitenruimte verlangt een planmatige aanpak; uw werkprocessen moeten immers zo min mogelijk verstoord worden. Wij bieden een planmatige aanpak waarin tevens het complete aanlegtraject in eigen beheer wordt uitgevoerd. Een efficiënte manier van werken die eveneens vanuit budgettair- en kwaliteitsoogpunt succesvol is.

Daarnaast garandeert de strikte naleving van voorschriften tijdens de uitvoer de veiligheid van u, uw medewerkers en bezoekers. Graag lichten we onze mogelijkheden toe:

Bestrating & verhardingen: Parkeerterreinen, looppaden, toegangswegen van vrijwel elke omvang kunnen wij van diverse materialen aanleggen. Passende bij de doeleinde, dagelijkse belasting én budget.

Grondkeringen: Het overbruggen van hoogteverschillen; soms een absolute must om grondverschuiving te voorkomen maar veelal ook een methode om oppervlakte te creëren. Het plaatsen van grondkering is een specialistisch werk waarin wij hedendaagse als ambachtelijke technieken beheersen.

(Regen)waterbuffers, bassins & vijvers: Het opvangen en geleidelijk afvoeren van grote hoeveelheden (regen)water speelt een steeds grotere rol in het huidige klimaat. Maar ook vanuit ecologisch oogpunt én fiscaal gezien is het opvangen van (regen)water zeer interessant.

Inrichtingselementen: Functionele en duurzame elementen, waar iedereen veilig en prettig gebruik van kan maken, passende bij uw locatie. Wij leveren én plaatsen diverse kwaliteitsproducten zoals zitmeubilair, veiligheidsvoorzieningen of stallingen passende bij het gebruik en locatie.

Omheiningen: Een solide afscherming van uw bedrijf ter beveiliging, afbakening of juist in het belang van de veiligheid. De mogelijkheden zijn divers, maar altijd passend bij uw locatie en specifieke vereisten.

Groenvoorzieningen: De aanplant van bomen en planten, de aanleg van gazons en grasvelden in en rondom uw bedrijf is alles bepalend in de totale uitstraling. Onze kennis van groeiplaats en plantmateriaal zetten wij dan ook graag in het behalen van het gewenste groene-resultaat en niet geheel onbelangrijk om grip te houden op de uiteindelijke onderhouds- en beheerskosten.

Bestratingen
en
verhardingen

Groenvoor-
zieningen

Grond-
keringen

(Regen)water-
opvang en
-afvoer

Inrichtings-
elementen

(Regen)water-buffers

Bassins en
vijvers

Omheiningen
en
afrasteringen

Voor een vrijblijvende kennismaking komen wij graag bij u langs. Natuurlijk ook ‘s avonds.
Laat het ons weten via info@btagroen.nl of 06 10 09 60 08.