Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BTA Groen en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. BTA Groen voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Verzamelde persoonsgegevens Wij doen onze uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. BTA Groen verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. BTA Groen verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het verlenen en factureren van onze diensten; Verzenden van onze e-mails;
  • Afhandeling van uw bestelling en om u te informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en publicatie;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.
Minderjarigen BTA Groen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online)activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. Gegevens van websitebezoek Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Op de website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring op onze website.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra u uw dienstverlening van ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U heeft het recht om inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u uw dienstverlening van ons heeft beëindigd. U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. BTA Groen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
BTA Groen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uw adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kan deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Deze privacyverklaring van BTA Groen treedt in werking per 25 mei 2018.

Voor wie werken wij?

Uw tuin is een onmisbaar deel van uw huis. Heerlijk niets doen en genieten.

Uw bedrijfslocatie straalt de ambities van uw organisatie uit.

Zware belastingen vergen een andere visie op uw terrein.

Maatschappelijke functie behouden, maar kosten drukken.

Overtuigd?

Overtuigd door onze manier van werken en reeds vormgegeven unieke buitenruimtes, waarin vakmanschap, kennis en innovatie altijd centraal staan?